Konica Minolta

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Konica Minolta Bizhub 554e
 • chức năng chuẩn copy, in, scan, card mạng, photo 02 mặt tự động 
 • tốc độ :  55 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :5 khay chứa3.650  tờ
 • đảo bản sao tự động : lắp sẳn
 • nạp bản gốc tự động : lắp sẳn 
102,600,000đ
konicaMinolta Bizhub 454e
 • chức năng chuẩn copy, in, scan, card mạng, photo 02 mặt tự động 
 • tốc độ :  45 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :3 khay chứa 1.150  tờ
 • đảo bản sao tự động : lắp sẳn
 • nạp bản gốc tự động : lắp sẳn 
92,100,000đ
Konicaminolta Bizhub 165
 • chức năng chuẩn copy, in , scan
 • tốc độ :16tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
13,400,000đ
Konicaminolta Bizhub 185
 • chức năng chuẩn copy, in , scan
 • tốc độ :18tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
16,300,000đ
Konicaminolta Bizhub 195
 • chức năng chuẩn copy, in, scan
 • tốc độ :  19 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : Nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
17,800,000đ
Konicaminolta Bizhub 215
 • chức năng chuẩn copy, in, scan
 • tốc độ :  21 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : Nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
18,800,000đ
Konicaminolta Bizhub 215NV
 • chức năng chuẩn photo 02 mặt tự động , in, scan
 • tốc độ :  23 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 600  tờ
24,700,000đ
Konicaminolta Bizhub 283
 • chức năng chuẩn copy, in mạng, scan mạng, đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  28 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1150  tờ
 • đảo bản sao tự động : Có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
37,400,000đ
Konicaminolta Bizhub 363
 • chức năng chuẩn copy, in mạng, scan mạng, đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  36tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1150  tờ
 • đảo bản sao tự động : Có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
48,900,000đ
Konicaminolta Bizhub 423
 • chức năng chuẩn copy, in , scan mạng, photo 2 mặt tự động.
 • tốc độ :42tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1150  tờ
 • đảo bản sao tự động : Có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : Có sẵn
74,700,000đ

Nhatech © 1999-2018