Sharp

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sharp PG - LX 3500
 • máy đèn chiếu công nghệ  DLP
 • cường độ sáng 3500 lumens
 • độ phân giải : XGA (1024x768)
 • độ tương phản : 2000:1
 • hỗ trợ trình chiếu không dây : không hỗ trợ
17,260,000đ
Sharp PG -LX 2000
 • máy đèn chiếu công nghệ DLP
 • cường độ sáng 2800 lumens
 • độ phân giải : SVGA (800x600)
 • độ tương phản : 2000:1
 • hỗ trợ trình chiếu không dây : không hỗ trợ
15,980,000đ
Sharp PG- LS 2000
 • máy đèn chiếu công nghệ DLP
 • cường độ sáng 2800 lumens
 • độ phân giải : SVGA (800x600)
 • độ tương phản : 2000:1
 • hỗ trợ trình chiếu không dây : không hỗ trợ
15,280,000đ
Sharp PG-LX 3000
 • máy đèn chiếu công nghệ DLP
 • cường độ sáng 3000 lumens
 • độ phân giải : XGA (1024x768)
 • độ tương phản : 2000:1
 • hỗ trợ trình chiếu không dây : không hỗ trợ
15,980,000đ
Sharp AR-5618D
 • chức năng chuẩn copy , in, scan , đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  18tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
22,100,000đ
Sharp AR-5620D
 • chức năng chuẩn copy , in,scan, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  20tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 600  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
24,200,000đ
Sharp AR-5623D
 • chức năng chuẩn copy , in, scan , đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  23tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 600  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
34,070,000đ
Sharp AR-5623NV
 • chức năng chuẩn copy, in, scan, card mạng, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  23tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
24,200,000đ
Sharp AR-6020D
 • chức năng chuẩn copy , in, scan , đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  20 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
22,500,000đ
Sharp AR-6023D
 • chức năng chuẩn copy , in, scan , đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  23 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
26,500,000đ
Sharp AR-6023N
 • chức năng chuẩn copy , in, scan , đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  23 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 350  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
27,500,000đ
Sharp AR-5726
 • chức năng chuẩn copy , in đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  26tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
36,800,000đ
Sharp AR-5731
 • chức năng chuẩn copy , in đảo bản sao tự động.
 • tốc độ :  31 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
38,400,000đ
Sharp MX-M264NV
 • chức năng chuẩn copy , in mạng, scan mạng, đảo bản sao tự động.
 • tốc độ : 26 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 600  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : có sẵn
53,500,000đ
Sharp MX-M314NV
 • chức năng chuẩn copy , in mạng, scan mạng, đảo bản sao tự động.
 • tốc độ : 31 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 600  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : có sẵn
62,000,000đ
Sharp MX-M354N
 • chức năng chuẩn copy , in mạng, scan mạng, đảo bản sao tự động.
 • tốc độ : 35 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : có sẳn
68,100,000đ
Sharp MX-M453U
 • chức năng chuẩn photo 2 mặt tự động, in, scan, card mạng
 • tốc độ : 45 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
69,500,000đ
Sharp MX-M452N
 • chức năng chuẩn photo 2 mặt tự động, in, scan, card mạng
 • tốc độ : 45 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
81,600,000đ
Sharp MX-M502N
 • chức năng chuẩn photo 2 mặt tự động, in, scan, card mạng
 • tốc độ : 50 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1100  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
117,300,000đ

Nhatech © 1999-2018