Ricoh

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Ricoh/Gestetner : DX-3443
78,980,000đ
Ricoh/Gestetner : DX-4450
105,570,000đ
Ricoh Afico MP 171L
 • chức năng chuẩn copy, in, scan
 • tốc độ :  17 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  02 khay chứa 350 tờ
 • đảo bản sao tự động : nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
22,700,000đ
Ricoh Afico MP 1900
 • chức năng chuẩn copy, in, scan màu
 • tốc độ :  19 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  02 khay chứa 350 tờ
 • đảo bản sao tự động : nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
23,420,000đ
Ricoh Aficio MP 2001
 • chức năng chuẩn copy,in, scan, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  20 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  02 khay chứa 350 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
22,100,000đ
Ricoh Aficio MP 2001L
 • chức năng chuẩn copy,in, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  20 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  02 khay chứa 350 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
26,100,000đ
Ricoh Aficio MP 2501L
 • chức năng chuẩn copy,in, scan, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 600 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
34,500,000đ
Ricoh Aficio MP 2501SP
 • chức năng chuẩn copy, in, scan, card mạng, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 600 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
54,000,000đ
Ricoh Aficio MP 4002
 • chức năng chuẩn copy, in, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  40 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 1650 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
Ricoh Aficio MP 5002
 • chức năng chuẩn copy, in, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  50 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 1650 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
Ricoh Afico MP 3053
 • chức năng chuẩn copy, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  30 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 1160 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
60,100,000đ
Ricoh Afico MP 3353
 • chức năng chuẩn copy, đảo bản sao tự động
 • tốc độ :  33 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy :  03 khay chứa 1165 tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : nâng cấp
71,100,000đ

Nhatech © 1999-2018