Toshiba

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Toshiba e-Studio 256
 • chức năng chuẩn copy, in, scan, fax, đảo bản sao tự động .
 • tốc độ :25tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1200  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : Nâng cấp
52,800,000đ
Toshiba e-Studio 306
 • chức năng chuẩn copy,in , scan,đảo bản sao tự động .
 • tốc độ :30 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1200  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : Nâng cấp
63,700,000đ
Toshiba e-Studio 2006
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động :nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : bằng tay
20,000,000đ
Toshiba e-Studio 2007
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động :nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : bằng tay
30,000,000đ
Toshiba e-Studio 2505
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động :nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : bằng tay
18,300,000đ
Toshiba e-Studio 2505H
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động :nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : tự động 
33,700,000đ
Toshiba e-Studio 2506
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động :nâng cấp
 • nạp bản gốc tự động : bằng tay
27,900,000đ
Toshiba e-Studio 2507
 • chức năng chuẩn copy, in , scan 
 • tốc độ :25 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 2 khay chứa 300  tờ
 • đảo bản sao tự động
 • nạp bản gốc tự động
42,800,000đ
Toshiba e-Studio 356
 • chức năng chuẩn copy, in mạng, scan màu, fax, photo 2 mặt  tự động .
 • tốc độ :35 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1200  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : có sẵn
96,500,000đ
Toshiba e-Studio 456
 • chức năng chuẩn copy,in , scan,photo 2 mặt  tự động .
 • tốc độ :45 tờ A4/phút
 • khổ giấy : A3
 • khay nạp giấy : 3 khay chứa 1200  tờ
 • đảo bản sao tự động : có sẵn
 • nạp bản gốc tự động : có sẵn

Nhatech © 1999-2018