Công ty TNHH TM&DV Nhật Tân

ĐĂNG NHẬP LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Thông tin người dùng


Đăng ký tài khoản người dùng (nếu chưa có)Các ký tự: a-z,A-Z,0-9
Mục đích sử dụng
- Khách hàng liên hệ dịch vụ sửa chữa bảo trì.
- Theo dõi thông tin liên quan công việc sữa chữa bảo trì máy của đơn vị.
- Tiết kiệm chi phí điện thoại cho khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng chưa có tài khoản người dùng
1. Người dùng nhập thông tin theo form đăng ký ở trên. (Thông tin điện thoại cần nhập chính xác để bộ phận tiếp nhận liên hệ khi cần)
2. Sau khi nhập đủ thông tin, chọn "Đăng ký"
3. Bộ phận tiếp nhận thông tin sẽ liên hệ với quí khách để xác nhận thông tin.
Hướng dẫn nhập thông báo sự cố
1. Sau khi quí khách đăng nhập thành công, sẽ vào trang liên hệ dịch vụ
2. Nhập thông tin tương ứng và "Gửi thộng tin"
3. Bộ phận tiếp nhận thông tin sẽ xử lý công việc theo thông tin Quí khách yêu cầu.

Điện thoại liên hệ.

Khánh Hòa0258 3901666
Hotline036 7300456
Ninh Thuận0259 3922666
Bình Định0256 7300456
Phú Yên0257 3590666
ĐăkLăk0262 3585666